BRUIKBAARHEID

Jij en ik zijn al overtuigd van de meerwaarde van sporten maar niet iedereen weet wat sporten in clubverband betekent. De voordelen op persoonlijk en sportief vlak zijn niet duidelijk waardoor sommigen de nood niet altijd voelen zich aan te sluiten. 

‌Dit is een zeer belangrijke, potentiële drempel voor kwetsbare sporters. Zij kunnen het gevoel krijgen dat het aanbod niet voor hen is of dat ze er niet thuishoren. Dit kan enerzijds liggen aan de heersende cultuur of bijvoorbeeld aan de rugzak die kwetsbare sporters met zich meedragen. Ze herkennen zichzelf niet in de andere sporters. Terwijl sport eigenlijk verbindend zou moeten werken.

INTERACTIE TUSSEN DE BESTAANDE EN DE NIEUWE PARTICIPANTEN

Geef nieuwe mensen het gevoel dat ze er bij horen door te luisteren. Betrek ze bij de organisatie, onderhandel over hoe het aanbod wordt vormgegeven. Misschien komen er wel onverwachte zaken ter discussie te staan waar je als club nog nooit aan had gedacht. Zorg voor interactie op alle niveau's (deelnemers, trainers, bestuurders...)

GESPECIALISEERDE HULPVERLENING

Noodzakelijk voor kwetsbare sporters is dat ze weten dat ze op de club niet rechtstreeks geholpen kunnen worden, dat er geen hulpverlening is. Door een goed contact met de hulpverlening uit jullie onmiddellijke omgeving, kunnen jullie hen wel helpen de weg te vinden naar gespecialiseerde hulpverlening. Dit zorgt ervoor dat de sporter zich gehoord voelt en dat er geen mismatch is in de verwachtingen van sporters ten aanzien van club en trainers.

"

We kiezen voor de autonomie-ondersteunende, democratische coaching-stijl, waarbij begeleiders zich kwetsbaar opstellen, keuzes verantwoorden en open staan voor informatieve kritiek, en jongeren binnen een bepaald kader zelf bepalen wat er gebeurt, reflecteren over de gevolgen van hun acties en aansprakelijk zijn. Het gevolg van deze aanpak is een grote persoonlijke ontwikkeling van jongeren omdat ze voor zichzelf denken: ze leren redeneren, analyseren, evalueren, motiveren, ondersteunen, remediëren en oplossingen zoeken.

- Molenbeek Rebels Basketball