werk drempels weg

Maak van je club
een club voor iedereen

alle beetjes helpen

Jij en ik zijn al overtuigd door de vele voordelen van sporten in clubverband, zowel op sportief als persoonlijk vlak. Maar voor sommige mensen is dit jammer genoeg nog onbekend terrein. Daar willen wij samen met jou iets aan doen. We zijn ervan overtuigd dat élke club zijn werking kan openstellen voor mensen die in moeilijke omstandigheden leven. 

‌‘Ze hadden toch kunnen vragen om het lidgeld in deeltjes te betalen?’ Dat is zo, maar dan ga je als club voorbij aan de schaamtegevoelens die sporters in moeilijke situaties ervaren. En hoe je het draait of keert, je aansluiten bij een sportclub, kost geld. 

ga aan de slag met deze TIPS & TRICKS

Ga aan de slag en maak van jouw sportclub een laagdrempelige sportclub. Een sportclub waar iedereen zich welkom voelt. Weet je niet waar te beginnen?
‌Bekijk alvast onze tips en tricks. Succes gegarandeerd!

Betaalbaarheid

naar de tips

BEREIKBAARHEID

naar de tips

begrijpbaarheid

naar de tips

BESCHIKBAARHEID

naar de tips

bruikbaarheid

naar de tips

Heeft houw club specifieke noden, wensen of vragen?

'Sport(a) voor iedereen' biedt ondersteuning op maat aan.