Een begeleid traject op maat

Ga aan de slag en maak van jouw sportclub een laagdrempelige sportclub.

Sporta geeft jouw club een duwtje in de rug

Sporta gelooft in de kracht van haar clubs en de mensen die zich voor deze clubs engageren. Daarom zijn we ervan overtuigd dat deze equipe ook in staat is om hun deuren open te stellen voor mensen die in moeilijke omstandigheden leven.

wat mag je verwachten

Wij luisteren naar jouw noden

‌Ben je ervan overtuigd dat je toekomstige sporters die het wat moeilijker hebben een fijne tijd in de club kunt bezorgen? Wil je het verschil maken voor kwetsbare sporters? Zie je in jouw buurt de nood voor een laagdrempelig sportaanbod? 

‌Neem dan contact met ons op! En wie weet kunnen wij jullie wel gratis begeleiden in jullie zoektocht! 

‌Onmiddellijk nadat we jullie gegevens ontvangen hebben, volgt er een ontvangstbevestiging. Daarna nemen we even de tijd om jullie aanvraag te bekijken en contacteren we jullie over het verdere verloop van het traject. Wij werken specifiek op maat van jouw club dus dit verdere verloop sterk afhankelijk van jullie noden/wensen en de huidige situatie. 
‌ ‌
Wij komen op bezoek

‌Zien we goede samenwerkingskansen dan nemen we contact op om een gesprek vast te leggen. Samen maken we een analyse van wat jouw club al doet. Hoe communiceren jullie? Welke initiatieven nemen jullie nu al? Welke voordelen/hulplijnen zijn er in de directe omgeving van jouw club? In dat eerste verkennend gesprek op de club maken we samen een situatieschets en maken we enkele afspraken. 

Wij maken een voorstel op maat

‌Na afloop van het gesprek stelt Sporta een samenwerkingsvoorstel op dat jullie kunnen nalezen en indien gewenst aanpassen. Uiteraard kan er afgeweken worden van de afsprakennota als we zien dat één en ander gewijzigd moet worden. De nota dient vooral om de noden, verwachtingen duidelijk te krijgen.

Wij verwijzen door

‌‌Afhankelijk van het de specifieke noden en aanvragen is het mogelijk dat we niet meteen aan de slag kunnen met jouw club. Maar geen nood, dan bekijken we hoe we je in tussentijd alvast kunnen op weg helpen of brengen je  in contact met een een organisatie met expertise in jullie probleemstelling.

OVertuigd? 
‌ga samen met sporta aan de slag